Privacybeleid

 • Jouw privacy is heel belangrijk voor ons. Daarom hebben wij dit beleid ontwikkeld zodat jij kunt volgen hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, er over communiceren en er van gebruik maken. De volgende contouren schetsen ons privacybeleid.

  Met wie doe je zaken?


  'Wat zal ik tekenen?' is een initiatief van en wordt beheerd door Anke van den Burg.
  Voor contact en onze contactgegevens raadpleeg je de contactpagina.

  Algemeen


  Wanneer je toegang krijgt tot de website https://www.watzaliktekenen.nl, verzamelen wij bepaalde informatie over jouw bezoek.
  Net als andere websites maken wij gebruik van een standaardtechnologie genaamd 'cookies' (zie hieronder voor een toelichting) en server-logs om informatie over hoe onze site wordt gebruikt te verzamelen. Informatie verzameld via cookies en server logs kunnen de datum en het tijdstip van de bezoeken, de bekeken pagina's, de tijd doorgebracht op onze website en de websites bezocht net voor en net na onze eigen website, als ook een deel van jouw IP-adres bevatten.

  Gebruik van Cookies


  Een cookie is een klein tekstdocument, dat vaak een anonieme unieke identifier bevat. Wanneer je een website bezoekt, dan vraagt de server van die site jouw computer om toestemming om dit bestand op te slaan in een deel van jouw harde schijf dat speciaal voor cookies is aangewezen. Elke website kan zijn eigen cookie naar jouw browser zenden als de voorkeuren van jouw browser dat toestaan, maar (om jouw privacy te beschermen) staat jouw browser alleen de toegang toe tot de cookies die deze website reeds eerder naar jou stuurde en dus niet tot de cookies die door andere sites naar jou zijn verzonden.
  De cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website;
  • het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren;
  • het verzamelen van gegevens met betrekking tot bezoekgedrag om communicatie over onze diensten en producten te optimaliseren.
 • De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. 
  Er zijn twee manieren om het gebruik van cookies te beïnvloeden:

  1. De cookies die je voorkeuren onthouden kun je uitschakelen door middel van jouw browserinstelingen. Iedere moderne browser biedt de mogelijkheid deze zo in te stellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert 'Wat zal ik tekenen' niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.
  2. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt krijg je de vraag of wij cookies mogen plaatsen. Antwoord je ontkennend dan worden alleen functionele cookies die de website goed laten draaien en cookies voor analytische doelen die geanonimiseerde gegevens opslaan geplaatst. In dat geval blijft de basis functionaliteit van de website (grotendeels) in tact. Antwoord je bevestigend dan kunnen ook cookies geplaatst waarmee wij de inhoud van advertenties af kunnen stemmen op jouw voorkeuren. Met jouw toestemming plaatsen wij cookies en zogenaamde pixels van Facebook en Google.  Deze cookies en pixels zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven. 
 • IP-Adressen


  IP-adressen worden iedere keer dat je verbonden bent met het internet door jouw computer gebruikt. Jouw IP adres is een nummer dat wordt gebruikt door computers op het internet en netwerken om jouw computer te identificeren. IP-adressen worden automatisch verzameld door onze webserver als onderdeel van de demografische- en profielgegevens (ook wel bekend als "verkeersgegevens"), zodat gegevens (zoals de webpagina's die je aanvraagt) naar jou kunnen worden verzonden.

  Emailinformatie


  Als je ervoor kiest om met ons te corresponderen via e-mail, kunnen wij de inhoud van jouw e-mailberichten bewaren samen met jouw e-mailadres en onze antwoorden. Wij bieden dezelfde bescherming voor deze elektronische communicatie als voor alle overige informatie die we op andere wijze van je ontvangen. Dit geldt eveneens wanneer jij je registreert voor onze website, je aanmeldt via een van onze formulieren of een aankoop doet op deze site. Voor verdere informatie zie het e-mail beleid hieronder.

  Hoe gebruiken we de informatie die jij ons verstrekt?


  De hoofdregel is dat wij de verzamelde (persoonlijke) informatie gebruiken ten behoeve van het beheer van onze activiteiten, het bieden van klantenservice en het beschikbaar stellen van andere artikelen en diensten aan onze klanten en potentiële klanten.
  Wij zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie over jou verzamelen wanneer je onze site bezoekt, tenzij je ervoor kiest om dergelijke informatie aan ons te verstrekken. Noch zal deze informatie worden verkocht of anderszins worden overgedragen aan niet-gelieerde derden zonder toestemming van de gebruiker op het moment van het verzamelen.
  Wij kunnen informatie openbaar maken wanneer dit wettelijk verplicht is om dat te doen, met andere woorden, wanneer wij, in goed vertrouwen, geloven dat de wet dit vereist of voor de bescherming van onze wettelijke rechten.

  Welke gegevens leggen wij vast?


  Als je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of informatie aanvraagt (download, E-book etc.):

  • voornaam
  • emailadres
 • Als je aanmeldt als deelnemer voor een workshop:

  • voornaam
  • achternaam
  • emailadres
  • mobiel en / of werktelefoon nummer
  • naam werkgever
  • adresgegevens ten behoeve van facturering
  • eventuele bijzonderheden zoals dieetwensen, PO-nummers et cetera
 • Als je een product koopt:

  • voornaam
  • achternaam
  • emailadres
  • organisatie (optioneel)
  • telefoon nummer (optioneel)
  • adresgegevens ten behoeve van facturering en verzending
  • gekochte producten en aantallen
 • Emailbeleid


  We zijn toegewijd aan het vertrouwelijk houden van jouw e-mailadres. Wij verkopen, verhuren of leasen onze abonnement lijsten niet aan derden, en wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet verstrekken aan individuen, overheidsinstellingen, of bedrijven, tenzij wij strikt gedwongen zijn dit te doen door de wet.
  Wij zullen jouw e-mail adres alleen gebruiken om jou (tijdig) informatie te verstrekken.
  We zullen de informatie die je via e-mail stuurt in overeenstemming met de toepasselijke wet behandelen en bewaren.
  Voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking en CAN-SPAM standaard

  Wij houden ons aan nationale en internationale standaarden, zoals de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensverwerking en CAN-SPAM Act. Dat betekent dat alle emailverkeer verzonden door onze organisatie een duidelijke afzender bevat als ook hoe deze afzender te contacteren. Verder bevat alle email verkeer verzonden aan inschrijvers op maillijsten precieze instructies hoe uit te schrijven voor de maillijst, zodat je desgewenst geen informatie meer van ons ontvangt.
  Keuze/Opt-Out
  Onze nieuwsbrieven en emails geven gebruikers de mogelijkheid om af te zien om verdere communicatie-uitingen te ontvangen (opt-out) door de uitschrijf informatie aan het einde van een emailbericht te lezen.
  Gebruikers die niet langer onze nieuwsbrief of promotionele berichten willen ontvangen kunnen zich uitschrijven via de link in het emailbericht.

  Recht op inzage, rectificatie of wissen van gegevens


  Indien je bezwaar hebt tegen de gegevens die wij van jou bewaren, wanneer je gegevens wilt corrigeren, inzien of wissen, kun je contact met ons opnemen via [email protected]
  Behalve als wij door een wettelijke verplichting gebonden zijn jouw gegevens te bewaren (denk aan de fiscale bewaarplicht) zullen wij uiteraard gehoor geven aan je verzoek.

  Gebruik van Externe Links


  https://www.watzaliktekenen.nl kan links naar andere websites bevatten. We kunnen de nauwkeurigheid van informatie op die websites niet beïnvloeden en derhalve ook niet garanderen.

  Intellectuele Eigendomsrechten


  Alle copyrights, handelsmerken, patenten en andere intellectuel eigendomsrechten in en op onze website en alle inhoud en software die aanwezig is op de site blijft eigendom van de licentiegevers. Het gebruik van onze handelsnamen, handelsmerken, inhoud en intellectueel eigendom is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf.
  Je mag niet:
 • Materiaal van deze website herpubliceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Materiaal van deze website verkopen of verhuren.
 • Voor enig doel materiaal van deze website reproduceren, dupliceren, afgeleide producten creëren of anderzins exploiteren.
 • Enige inhoud (content) van deze website herdistribueren, inclusief distributie naar andere websites.

Acceptabel Gebruik

Je stemt in onze website alleen voor wettelijke toegestane doeleinden te gebruiken op een wijze die geen inbreuk maakt op rechten, het gebruik van anderen beperkt of hindert of het genot van anderen vermindert.  Verboden gedrag bevat intimiderend taalgebruik of het veroorzaken van angst of ongemak voor een andere gebruiker, het verzenden van obscene of aanstootgevende inhoud of het verstoren van de normale stroom van dialoog binnen onze website.

Je mag deze website niet gebruiken om ongevraagde commerciële communicatie te sturen. Je mag de inhoud van onze website niet gebruiken voor marketing gerelateerde doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Beperkte Toegang

We behouden het recht voor om in de toekomst de toegang tot delen (of de gehele) website te beperken. Als wij, op enig moment, je een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken om toegang te krijgen tot beperkte gebieden van onze website, moet je ervoor zorgen dat zowel jouw gebruikersnaam en wachtwoord geheim worden gehouden.

Hoe beschermen wij jouw informatie?

Email wordt door ons niet erkend als een veilig communicatiemiddel. Om deze reden vragen wij jou geen persoonlijke informatie via email te verstrekken. Je mag dit echter  wel voor eigen risico doen. Een deel van de door jou verstrekte informatie kan via een veilige verbinding worden verstuurd. Deze is bekend onder de naam Secure Sockets Layer, afgekort SSL. Credit Card informatie en andere gevoelige informatie zal nooit via email worden verzonden.

Wij gebruiken software programma's om samenvattende statistieken op te stellen, waarmee wij kunnen vaststellen welke aantallen bezoekers de verschillende onderdelen van deze website bezoeken, welke informatie het minst of meest interessant is, aan welke techische specificaties de website moet voldoen en welke onderdelen van het systeem prestatie- of andere probleemgebieden bevatten.
Op dit moment gebruiken wij daarvoor Google Analytics en Funnelytics. Deze software is zodanig ingericht dat alleen geanonimiseerde gegevens worden vastgelegd. Deze zijn dus niet naar een individu herleidbaar. De gegevens die Google Analytics verzamelt worden niet gedeeld met derde partijen.

Voor de beveiliging van de website en om er zeker van te zijn dat deze dienst beschikbaar blijft voor alle gebruikers, hanteren wij software die ons netwerkverkeer controleert. Daarmee identificeren wij ongeautoriseerde pogingen om informatie te uploaden, te veranderen, of op andere wijze schade aan te brengen.

Ten behoeve van onze bedrijfsvoering leggen wij gegevens vast in informatiesystemen. Met de aanbieders van deze systemen hebben wij zogenaamde gegevensverwerkingsovereenkomsten (data processing agreements) afgesloten om de vertrouwelijkheid te waarborgen.

Klachtrecht

Mocht je klachten hebben over hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan, dan spijt ons dat zeer. We verzoeken je vriendelijk allereerst contact met ons op te nemen via [email protected]. Wij zullen alles in het werk stellen om hier goed uit te komen. Is dat niet afdoende, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoongegevens.

Veranderingen van Beleid

Wij behouden het recht voor ons privacy beleid op elke willekeurig moment aan te passen met of zonder aankondiging. Je kunt er echter van op aan dat wanneer het privacybeleid in de toekomst verandert, wij de door jouw verstrekte persoonlijke informatie zullen behandelen in de geest van het huidige privacybeleid.

Wij zijn toegewijd om onze bedrijfsvoering in het licht van deze principes uit te voeren met als doel de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie te beschermen en handhaven.

Contact

Wanneer je vragen heeft over ons privacybeleid of jouw omgang met deze website kun je ons bereiken via de contactpagina.

>